Pro bytové domy zateplené i nezateplené zpracujeme studii proveditelnosti snížení energetické náročnosti. Studie obsahuje odhad nákladů na výstavbu plynové kotelny, na oddělení topného systému od stávajících rozvodů i odhad nákladů na výstavbu solárního ohřevu, výpočet návratnosti jednotlivých variant a doporučení optimální varianty. Investice do toplné soustavy navrhujeme ve vazbě na právě probíhající i plánované dotační tituly. Spolupracujeme se zkušenými společnostmi, které se zabývají energiemi od projektů přes realizaci až po provoz.