Sledujeme dotační tituly, zvláště na podporu bydlení a úspory energií. Máme spoustu praktických zkušeností při získávání a vedení dotací tak, aby z nich žadatel vytěžil maximum. Známe specifika dotačních programů Nová zelená úsporám, Dešťovka, Panel 2013+, Program JESSICA, IROP, IPRM a jiné.