Studie proveditelnosti pro stavbu dvojdomů v Příbrami - situace a širší vztahy

Studie proveditelnosti pro stavbu dvojdomů v Příbrami řeší vhodné využití parcel v lukrativní části města. Součástí studie je umístění domů, návrhy dispozic i ekonomická rozvaha. Projekt slouží také pro jednání s úřady státní správy a finančními institucemi.