Studie návsi prověřila ve dvou variantách nové prostorové a dopravní řešení spolu s vhodnou klidovou zónou před stávajícím obecním úřadem. V této variantě je umožněno linkovým autobusům zajíždět do prostoru návsi.

Studie návsi středočské obce Chotilsko prověřila ve dvou variantách nové prostorové a dopravní řešení spolu s vhodnou klidovou zónou před stávajícím obecním úřadem. V této variantě je umožněno linkovým autobusům zajíždět do prostoru návsi. Na návsi je zachováno parkování pro návštěvníky muzea i obecního úřadu.