Architektonický atelier Falcník se zabývá všemi oblastmi projektování: pozemní stavby (novostavby i rekonstrukce), vybavení interiéru a urbanistické studie. Klientům nabízíme kompletní servis služeb architekta: od konzultací nad možnostmi využití objektu či pozemku, přes zpracování studie stavby, stavební dokumentace, získání stavebního povolení, až po autorský dozor na stavbě a zajištění její kolaudace.

Umíme navrhnout originální a neotřelá řešení a jsme připraveni vyhovět všem požadavkům a přáním našich zákazníků.

atelier Falcník v médiích:

Spolupracující projektový tým:

 • Ing. arch. Lucie Tomková
 • Ing. Ladislav Falcník
 • Bc. Emil Růžička

Na projektech pracujeme se stabilním týmem externích spolupracovníků, kteří jsou odborníky ve své profesi:

 • statické výpočty
 • dotační programy
 • zahradní architektura
 • výkaz výměr a rozpočty
 • technický dozor investora
 • výběrová řízení, právní služby
 • geodetické vytýčení a zaměření
 • vizualizace a grafická prezentace
 • průkaz energetické náročnosti budovy